Semafor za mali fudbal

Semafor za mali fudbal je namenjen sportskim i balon salama za precizno vođenje rezultata na utakmicama

Semfaor za mali fudbal je namenjen sportskim i balon salama za precizno vođenje rezultata na utakmicama tamičarskog ili rekreativnog malog fudbala gde igrači po potrebi mogu samostalno da upisuju i vode ostvarene rezultate svoje ekipe.

  • Tasteri za pojedinačni upis rezutata za svaku ekipu posebno 0-99 poena
  • Prikaz rezutata se automatski uvećava za +1 poen za svaki pritisak tastera
  • Prilikom upisa rezultata oglašava se sirena (1sec) kao potvrda upisa
  • Zabrana brzog otkucavanja (dok traje sirena) i lažiranja rezultata
  • Resetovanje rezultata na 0 pritiskom na taser određene ekipe duže od 3sec
  • Odlična vidljivost prikaza sa preko 30m udaljenosti
  • Dimenzija “cifre 8" 160 mm u varijantama sa JEDNOREDNIM i DVOREDNIM diodama
  • Jednostavna montaža tiplovima na zid
  • Uređaj ima dve dvotonske sirene glasnosti 110dB
  • Napajanje iz el.mreže 220V
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst