Ispitne telefonske kombinacije

ITK-1

Ispitna telefonska kombinacija sa naglavnom slušalicom i tastaturom

ITK-2

Ispitna telefonska kom. sa naglavnom slušalicom, linijskom interfonskom vezom i pozivnikom

ITK-L

Ispitna telefonska kombinacija sa LINE-INT vezom

ITK-P

Ispitna telefonska kombinacija sa prijemnikom tarife 16 kHz

ITK-S

Ispitna telefonska kombinacija STANDARD

ITK-SM

Ispitna telefonska kombinacija sa MONITOROM linije

MTK

MT Ispitna telefonska kombinacija