Sat - Timer

Uređaj namenjen za precizno merenje vremena zakupljenih termina u sportskim balonima

Sat-Timer je uređaj namenjen za prikaz tačnog vremena i datuma, kao i merenje vremena iznajmljenih termina u balonima, sportskim i školskim salama, ali i svugde gde je potrebno da se vizuelno i zvučno prati neko određeno ograničeno ili neograničeno vreme.

 • Naizmenični prikaz tačnog vremena i datuma u donosu 16:4sec
 • Prikaz vremena u formatu HH:MM:SS i datuma u formatu DD:MM:GG
 • Sva podešavanja se vrše preko komandnog pulta sa programskom tastaturom i LCD ekranom
 • Automatska sirena (4sec) za upozorenje na 5min pre isteka punog sata odnosno isteka termina
 • Automatska sirena (4sec) za obaveštenje na pun sat o isteku termina
 • Mogućnost programskog isključenja automatske sirene sve do ponovnog programskog uključenja
 • Cifre sata su visine 160mm u varijantama sa JEDNOREDNIM i DVOREDNIM diodama
 • Odlična vidljivost prikaza sa više od 30m udaljenosti
 • Nezavisni komandni pult sa napajanjem i LCD displejem omogućava da se ekran semafora može podići na visinu nedostupnu oštećenjima, njegovu bolju gledljivost, ali i komandovanje ispisima na ekranu iz kancelarije, kafića i sl.
 • RTC modul sa memoriskim baterijama 2x1,5V AA omogućava pamćenje realnog vremena i datuma i do 30 dana bez napajanja uređaja iz el. mreže 220V
 • Jednostavna montaža tiplovima na zid i povezivanje kablom 3x0,75mm i XLR konektorima (2kom)
 • Uređaj ima dve dvotonske sirene glasnosti 110dB
 • Napajanje iz el.mreže 220V
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst