Semaforski uređaji za balon sale

Semafor sa satom i rezultatom

Semafor sa zajedničkim prikazima sat-tajmera 60min i rezultata ekipa u malom fudbalu za sportske i balon sale

3 in 1 - Semafor za mali fudbal

3 in 1 - Semafor za mali fudbal / futsal / tajmer 60min

Semafor za mali fudbal

Semafor za mali fudbal je namenjen sportskim i balon salama za precizno vođenje rezultata na utakmicama

Sat - Timer

Uređaj namenjen za precizno merenje vremena zakupljenih termina u sportskim balonima