Rezervni delovi za telefoniju

EMU

Elektronski mikrofonski uložak / Elektronska zamena za ugljeni mikrofon

TESLA

Slušni uložak TESLA

ISKRA SL-5

Slušni uložak ISKRA SL-5

H45A

Slušni uložak H45A

ISKRA SL-57

Slušni uložak ISKRA SL-57

ISKRA SL-11

Slušni uložak ISKRA SL-11

PANASONIC SD-150 (DR-904)

Slušni uložak PANASONIC SD-150 (DR-904)

PANASONIC HA-28A

Slušni uložak PANASONIC HA-28A

Kondezatorski mikrofon

Kondezatorski mikrofon

PE2745W

Telefonsko zvono PE2745W

PT3110

Telefonsko zvono PT3110

Tel. viljuška

Telefonska viljuška

EI - Pupin FSK 4 zile - 1

EI - Pupin FSK 4 zile - 1

ISKRA Kranj 3 zile - 1

ISKRA Kranj 3 zile - 1

Spiralni kabal PGK - 4 - 1

Spiralni kabal PGK - 4 - 1