Semafor sa satom i rezultatom

Semafor sa zajedničkim prikazima sat-tajmera 60min i rezultata ekipa u malom fudbalu za sportske i balon sale

SAT-TAIMER 60min + SEMAFOR ZA MALI FUDBAL 1250 x 500 x 120mm

Semafor sa satom i rezultatom

 
 
 • Semaforski uređaj je predviđen za korišćenje u ZATVORENIM salama
 • Tasteri za pojedinačni upis rezutata za svaku ekipu posebno 0-19 poena
 • Prikaz rezutata se automatski uvećava za 1 poen za svaki pritisak tastera
 • Prilikom upisa rezultata oglašava se sirena (1.5 sec) kao potvrda upisa
 • Programska zabrana brzog otkucavanja (dok traje sirena) i lažiranja rezultata
 • Resetovanje rezultata na 0 pritiskom na taser određene ekipe duže od 3sec
 • Naizmenični prikaz tačnog vremena i datuma u donosu 16sec vreme : 4sec datum
 • Prikaz vremena u formatu HH:MM:SS i datuma u formatu DD:MM:GG
 • Programiranje funkcijama se vrše preko programske tastaturom na kucištu semafora.
 • Mehanicki kljuc za onemogucavanje neovlašćenog reprogramiranja funkcija semafora. Prekidač za isključenje ekrana semafora i sirene van radnog vremena sale, a RTC modul ostaje pod napajanjem, tako da odmah po ponovnom uključenju semafor prikazuje tačno vreme i datum.
 • Prekidač za isključenje ekrana semafora i sirene van radnog vremena sale, a RTC modul ostaje pod napajanjem, tako da odmah po ponovnom uključenju semafor prikazuje tačno vreme i datum
 • Automatska sirena (4sec) za upozorenje na 5min pre isteka punog sata odnosno isteka termina
 • Automatska sirena (4sec) za obaveštenje na pun sat o isteku termina
 • Mogućnost programskog isključenja automatske sirene sve do ponovnog programskog uključenja RTC modul sa memorijskim baterijama 2x1,5V AA omogućava pamćenje realnog vremena i datuma i do 30 dana bez napajanja uredaja iz el. mreže 220V
 • Uređaj ima dvotonsku sirenu glasnosti 110dB
 • Napajanje iz el.mreže 220V
 • Dimenzija "cifre 8" za rezultate 240 x 120mm
 • Dimenzija "cifre 8" za sat 160 x 80mm
 • Dimenzija ekrana semafora 1250 x 500 x 120mm

SAT-TAIMER 60min + SEMAFOR ZA MALI FUDBAL 910 x 330 x 120mm

Semafor sa satom i rezultatom

 
 
 • Semaforski uređaj je predviđen za korišćenje u ZATVORENIM salama
 • Tasteri za pojedinačni upis rezutata za svaku ekipu posebno 0-19 poena
 • Prikaz rezutata se automatski uvećava za 1 poen za svaki pritisak tastera
 • Prilikom upisa rezultata oglašava se sirena (1.5 sec) kao potvrda upisa
 • Programska zabrana brzog otkucavanja (dok traje sirena) i lažiranja rezultata
 • Resetovanje rezultata na 0 pritiskom na taser određene ekipe duže od 3sec
 • Naizmenični prikaz tačnog vremena i datuma u donosu 16sec vreme : 4sec datum
 • Prikaz vremena u formatu HH:MM:SS i datuma u formatu DD:MM:GG
 • Programiranje funkcijama se vrše preko programske tastaturom na kucištu semafora.
 • Mehanicki kljuc za onemogucavanje neovlašćenog reprogramiranja funkcija semafora. Prekidač za isključenje ekrana semafora i sirene van radnog vremena sale, a RTC modul ostaje pod napajanjem, tako da odmah po ponovnom uključenju semafor prikazuje tačno vreme i datum.
 • Prekidač za isključenje ekrana semafora i sirene van radnog vremena sale, a RTC modul ostaje pod napajanjem, tako da odmah po ponovnom uključenju semafor prikazuje tačno vreme i datum
 • Automatska sirena (4sec) za upozorenje na 5min pre isteka punog sata odnosno isteka termina
 • Automatska sirena (4sec) za obaveštenje na pun sat o isteku termina
 • Mogućnost programskog isključenja automatske sirene sve do ponovnog programskog uključenja RTC modul sa memorijskim baterijama 2x1,5V AA omogućava pamćenje realnog vremena i datuma i do 30 dana bez napajanja uredaja iz el. mreže 220V
 • Uređaj ima dvotonsku sirenu glasnosti 90dB
 • Napajanje iz el.mreže 220V
 • Dimenzija "cifre 8" za rezultate 160 x 85mm
 • Dimenzija "cifre 8" za sat 110 x 55mm
 • Dimenzija ekrana semafora 910 x 330 x 120mm

SAT-TAIMER 60min + SEMAFOR ZA MALI FUDBAL 1100 x 700 x 120mm

Semafor sa satom i rezultatom

 
 
 • Semaforski uređaj je predviđen za korišćenje na OTVORENIM terenima i ZATVORENIM salama
 • LED diode visokog nivoa osvetljenja za dnevnu vidljivost semafora
 • Prikaz rezutata se automatski uvećava za 1 poen za svaki pritisak tastera
 • Prilikom upisa rezultata oglašava se sirena (1.5 sec) kao potvrda upisa
 • Programska zabrana brzog otkucavanja (dok traje sirena) i lažiranja rezultata
 • Resetovanje rezultata na 0 pritiskom na taser određene ekipe duže od 3sec
 • Naizmenični prikaz tačnog vremena i datuma u donosu 16sec vreme : 4sec datum
 • Prikaz vremena u formatu HH:MM:SS i datuma u formatu DD:MM:GG
 • Programiranje i komandovanje funkcijama se vrše preko komandnog ormana sa programskom tastaturom i LCD-om, što omogućava da se ekran semafora postavi visoko iznad terena, van domašaja vandala, a komandni orman sa zaključavanjem sa strane terena gde je lako upravljati njime
 • Mehanički ključ za onemogućavanje neovlašćenog reprogramiranja funkcija semafora.
 • Prekidač za isključenje ekrana semafora i sirene van radnog vremena sale, a RTC modul ostaje pod napajanjem, tako da odmah po ponovnom uključenju semafor prikazuje tačno vreme i datum
 • Automatska sirena (4sec) za upozorenje na 5min pre isteka punog sata odnosno isteka termina
 • Automatska sirena (4sec) za obaveštenje na pun sat o isteku termina
 • Mogućnost programskog isključenja automatske sirene sve do ponovnog programskog uključenja RTC modul sa memorijskim baterijama 2x1,5V AA omogućava pamćenje realnog vremena i datuma i do 30 dana bez napajanja uređaja iz el. mreže 220V
 • Termostat i ventilator za rashlađivnje uređaja tokom vrućih letnjih meseci
 • Uređaj ima dvotonsku sirenu glasnosti 110dB
 • Napajanje iz el.mreže 220V
 • Dimenzija “cifre 8” za rezultate 160 x 80mm
 • Dimenzija “cifre 8” za sat 160 x 80mm
 • Dimenzija ekrana semafora 1.100 x 700 x 120mm
 
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst