3 in 1 - Semafor za mali fudbal

3 in 1 - Semafor za mali fudbal / futsal / tajmer 60min

Semfaor za futsal, mali fudbal, tajmer 60min je namenjen sportskim i balon salama za precizno vođenje rezutata na utakmicama takmičarskog FUTSALA sa prikazom svih bitnih parametara igre, rekreativnog MALOG FUDBALA gde rekreativni igrači mogu sami da upisuju rezultate svoje ekipe tasterima iza golova, ali i za automatsko zvučno upozorenje i označavanje za kraj zakupljenog termina.

 • Taster za izbor REŽIMA RADA semafora
  1. REŽIM RADA - REALNO VREME + SEMAFOR ZA MALI FUDBAL
   • Prikaz realnog vremena 00:00 do 23:59h
   • Memo-baterija za memorisanje i uvećanje vremena prilikom isključenja semafora sa mreže 220V do 30 dana
   • Automatska sirena (3sec) za upozorenje na 5min pre isteka punog sata
   • Automatska sirena (5sec) po isteku punog sata za obaveštenje o isteku zakupljenog termina
   • Mogućnost programskog isključenja automatske sirene sve do ponovnog programskog uključenja
   • Spoljni nazidni tasteri (2kom) za upis rezutata 0-99 poena 
   • Prikaz rezutata se uz propratni zvuk sirene (1.5sec) uvećava za 1 poen na svaki pritisak tastera 
   • Programska zabrana brzog otkucavanja (dok traje sirena) i mogućnosti lažiranja rezultata
   • Resetovanje rezultata na 0 pritiskom na taser duže od 2sec
  2. REŽIM RADA - SEMAFOR ZA FUTSAL
   • Programski izbor dužine poluvremena (primer 5-10-15-20-45min itd.)
   • Mogućnost (ON-OFF) da se po isteku vremena za poluvreme oglašava sirena bez zaustavljanja vremena
   • START taster za početak merenja vremena igre, ali i za nastavak merenja posle zaustavljanja tasterom stop
   • STOP taster za zaustavljanje vremena igre i resetovanje na 00:00 pritiskom dužim od 2sec
   • +1Pts-H i +1Pts-G tasteri za upisivanje prikaza rezultata 0-99 i resetovanje na 0 pritiskom dužim od 2sec
   • ALARM ON taster za ručno aktiviranje sirene po potrebi
   • ALARM OFF taster za ručno zaustavljanje sirene po potrebi
   • QTR taster za prikaz poluvremena 1-2+E+OFF
   • FOUL-H i FOUL-G tasteri za prikaz ostvarenih prekršaja 1-6+OFF
 • LCD displej za sudijsku kontrolu parametara igre, i programiranje funkcija rada semafora
 • Programiranje funkcija pomoću programske tastature i programske table ispisane na kućištu semafora
 • Odlična vidljivost prikaza na semaforu sa preko 30m udaljenosti
 • Jednostavna montaža sa 2 tipla i šrafa na zid ili kao prenosni semafor stavljanjem na zapisnički sto
 • Specijalni sigurnosni konektori za spoj spoljnih tastera sa semaforom
 • Jednostavno povezivanje spoljnih tastera sa dvožilnim kablom bez mogućnosti pogrešnog povezivanja
 • Semafor ima dve dvotonske sirene glasnosti 110dB
 • Napajanje iz el. mreže 220V
 • Težina semafora 10kg
 • Dimenzija semafora 770 x 330mm
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst