Matični sat koji služi za upravljanje satovima za distribuciju tačnog vremena

  • Matični sat je elektronski uređaj koji služi za upravljanje satovima za distribuciju tačnog vremena
  • Sat prikazuje naizmenično realno vreme i datum u odnosu 16:4 sec.
  • Po zahtevu može da se prikazuje i temperaturu
  • Matičnom satu nije potrebana nikakva spoljna računarska podrška, autorizovani programi, administrator sl.
  • Jednostavno prograniranje, i nema potrebe za tehničkim održavanjem
  • U uređaj je ugradena memorijska baterija, pa uređaj ne gubi sinhronizaciju ni kod nestanka mrežnog napajanja od nekolikom dana. 
Name
Surname
Phone
E-mail
Text