Matični sat sa štopericom

Matični sat sa štopericom

    Matični sat sa štopericom je elektronski uređaj koji preko led ekrana prikazuje 3 razlicita režima rada:
    • Režim SAT prikazuje naizmenicno realno vreme i datum u odnosu 16:4 sec.
    • Rezim BROJANJE vremena unapred od 00:00 do 23:59:59
    • Režim ODBROJAVANJE vremena od nekog zadatog vremena XX:XX:XX do 00:00:00 sa aktiviranjem sirene po isteku zadatog vremena
    Vremena se mogu zaustavljati i potom nastavljati sa merenjem, a po potrebi resetovati na pocetno vreme.
Name
Surname
Phone
E-mail
Text