Satovi za disteribuciju tačnog vremena

  • Naizmenicni prikaz vremena i datuma u odnosu 16:4sec
  • Mogućnost prikazivanja ambijentalne temperature
  • Svaki sat ima sopstveno napajanje 230V
  • Dvožicna komunikacija sa Matičnim satom

 

Sat 110mm sa 6 cifara HH:MM:SS dimenzije 480x200mm

Sat 110mm sa 4 cifre HH:MM dimenzije 380x200mm

Model jednostrani za kačenje na zid

Model dvostrani za kačenje na plafon

Satovi sa stalnim prikazom vremena i datuma

 

Mogućnost izrade satova svih veličina po zahtevu 

Name
Surname
Phone
E-mail
Text