Matični sat

Vremenski automat sa 10 programa x 64 koda

Vremenski automat je programibilni elektronski uređaj koji može da aktivira bilo kakav potrošač (zvono), direktno ili preko električne sklopke. Uređaj radi apsolutno samostalno, i nije mu potrebana nikakva spoljna računarska podrška, autorizovani programi, administrator sl.

Ima mogućnost programiranja do 10 različitih programa (0-9), i svaki programa ima mogućnost upisa do 64 različita vremenska intervala.  

U uređaj je ugrađena memorijska baterija, pa uređaj ne gubi sinhronizaciju ni kod nestanka mrežnog napajanja od nekolikom dana, a nakon dolaska napajanja se samostalno resetuje, i odmah nastavlja sa radom po rasporedu zvonjenja koji je u tom trenutku aktuelan.

 • Automat je AUTONOMAN programski uređaj, nezavisan od spoljnog računara i autorizovanog programa rada
 • Jednostavno programiranje i korišćenje čak iza ne obučene i tehnički ne upućena lica
 • Programiranje je pomoću programske tastature i IZGRAVIRANOG programskog uputstva na samom uređaju
 • LCD displej za prikaz vremena, datuma, dana u nedelji, programa koji se trenutno koristi, kao i režima rada
 • Zadato programiranje ostaje trajno upisano sve do novog reprogramiranja
 • Izbor REŽIMA RADA automata - Nikad, Uvek, Samo radnim danima, Radnim danima i subotom
 • Automat ima ugrađen PANIC taster za slučajeve akcidentnih situacija.
 • Sigurnosni ključ za programiranje onemogućava slučajno ili namerno reprogramiranje uređaja
 • Relejni izlaz (No-COM) 16A
 • Svaki interval ima mogućnost izbora DVE različite dužine impulsa za aktivaciju (1-9 sec)
 • Prekidač za fizičko isključenje IZLAZA, pri čemu uređaj ostaje aktivan
 • Napajanje uređaja iz mreže 230V
 • Dimenzije uređaja: 250x220x110mm
VEZ-10 BESKONTAKTNO SKOLSKO ZVONO 220V-50Hz-95dB

Name
Surname
Phone
E-mail
Text