Semafor za merenje vremena napada 24-14sec

Semafor za merenje vremena napada 24-14sec

SEMAFOR ZA MERENJE VREMENA NAPADA omogućava odbrojavanje vremena za napad 24sec ili 14sec. Koristi se uglavnom kao nadogradnja za postojeće semafore koji nemaju funkciju za ovakvo odbrojavanje. Nezavisan je od rada postojećeg semafora i nije programski povezan sa prikazom vremena igre na postojećem semaforu.

 • JEDINICE NA KOŠEVIMA su u aluminijumskim kutijama i prilagođene za montažu na koš ili zid
 • Izuzetno lako i jednostavno rukovanje i programiranje. Prilagođen je za rad neobučenim korisnicima
 • Priključak za napajanje iz mreže 220V
 • Višefunkcijska programska tastatura za programiranje dužine vremena za napad (DEFAULT 24sec)
 • Prikaz u zadnjih 10sec sa 1/10sec. (za semafore 200mm i 270mm)
 • Displeji semafora su od LED DIODA, i predviđeni su za UNUTRAŠNJU UPOTREBU
 • LCD DISPLEY na komandnom pultu semafora za kontrolu programiranih funkcija
 • Vođenje vremena za napad sa posebnim tasterima za START, STOP, 24sec, 14sec
 • Programsko podešavanje dužine vremena za napad za taster 24 sec (po želji 0-99sec)
 • Mogućnost korekcije preostalog vremena za napad
 • Dvotonska sirena (2kom) sa automatskim uključenjem po isteku vremena za napad
 • Tačka po isteku vremna za napad odnodnosno na 00sec (za semafore 200mm i 270mm)
 • Taster ALARM-ON za ručno uključenje sirene
 • Taster ALARM-OFF za zaustavljanje započetog oglašavanja sirene
 • Dimenzije cifre 8 "24sec" 160x80mm; 200x100mm; 270x135mm
 • Dimenzija "TAČKE" 46mm kružno (za semafore 200mm i 270mm)
 • Dimenzije SEMAFORA zavisna od veličine cifara
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst