Big semafor

Semafor za velike sportske dvorane

 • BIG Semafor izrađen je od kombinacije aluminijumog rama, lake čelične konstrukcije, pleksiglasa i leksana sto mu daje izuzetnu čvrstinu i jako malu težinu
 • Izuzetno je jednostavan za rukovanje i prilagođen je za rad neobučenim korisnicima, pa čak i deci školskog uzrasta
 • Napajanje BIG Semafor-a iz el. mreze 220V
 • Neprekidno napajanje preko akumulatora 24V 17Ah sto omogućava autonomnost rada prilikom nestanka el. energije oko 1,5h
 • Višefunkcijska programska tastatura za programiranje sistemskih funkcija BIG semafora u odnosu na potrebe pojedinih sportova (osnovni program je za košarku)
 • Mogućnost programske korekcije parametara igre i rezultata u toku trajanja igre
 • Displej BIG semafora sastavljen je od LED DIODA visokog nivoa osvetljenosti, sa vidljivošću od preko 80m udaljenosti
 • Komandni pultu sa LCD DISPLEY-em 120x30mm za sudijsku kontrolu rada semafora u toku trajanja utakmice i kontrolu prilikom programiranja sistemskih funkcija
 • Programski promenjljiva funkcija dužina vremena igre sa brojanjem unazad (99-00min) i unapred (00-99min) DEFAULT 10min (10-00min)
 • Programski promenjljiva funkcija brojanja vremena za napad unazad (99 do 00 sec.) DEFAULT 24sec (24-00sec) BONUS indikatori za domaćine i goste (75mm kruzno)
 • Brojanje dužine vremena igre sa 4 cifre i 1/10 sekunde u zadnjoj minuti igre . QTR brojač perioda igre (1-4 periode+E extra time)
 • T-O brojčani pokaz iskorišćenih time outa za obe ekipe
 • P-F brojčani pokaz zadnje upisane lične greške, (blinkuje 20 sec) za svaku ekipu posebno
 • Pokazivač LIČNIH GREŠAKA za obe ekipe velicine 30mm kružno (5 lična blinkuje)
 • Vođenje vremena za napad nezavisno od vremena za igru sa posebnim tasterima za start i pause 24sec, 14sec i start stop vremena igre
 • Tasteri za odbrojavanje HALF TIME - 2-15min i TIME OUT - 1min
 • Zvučna indikacija (sirena) kraja vremena za napad sa automatskim uključenjem po isteku vremena za napad (2 sirene u spoljnim jedinicama, i 1 sirena u ekranu semafora)
 • 2 displeja rezultata za svaku ekipu pojedinacno sa po 3 cifre i brojanjem od 0 - 199
 • Automatsko sabiranje rezultata sa 3 tastera za 1-2-3 poena, pojedinačno za svaku ekipu
 • Dimenzije spoljnih jedinica 620 x 540mm
 • Dimenzije BIG semafora 2400 x 950 x 65mm
 • Dimenzije "velike cifre 8" 270 x 140mm
 • Dimenzije "male cifre 8" 135 x 65mm
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst