Prenosni semafor za futsal

Prenosni semafor za futsal

PRENOSNI SEMAFOR ZA FUTSAL je NAMENSKI SEMAFOR za precizno vođenje rezultata i svih bitnih parametara igre na utakmicama TAKMIČARSKOG FUTSALA. Po porudžbini mogu da se ugrade High bright LED diode koje su vidljive i na dnevnom svetlu. Rukovanje semaforom je izuzetno jednostavno, bez potrebe za povezivanje i montažom pa samim tim nije potrebna nikakva obuka za njegovo kori šć enje.

 • Programiranje dužine poluvremena (primer 5-10-15-20-45 min)
 • Programiranje mogućnosti oglašavanja sirene (ON-OFF) bez zaustavljanja vremena
 • START taster za početak vremena igre i za nastavak merenja posle zaustavljanja tasterom stop
 • STOP taster za zaustavljanje vremena igre i resetovanje na 00:00 pritiskom dužim od 2sec
 • +1Pts-H i G taster i za upisivanje prikaza rezultata 0 - 99 i resetovanje na 0 pritiskom dužim od 2sec
 • ALARM START taster za ručno aktiviranje sirene po potrebi
 • ALARM STOP taster za ručno zaustavljanje sirene po potrebi
 • QTR taster za prikaz poluvremena 1-2+E (extra time)
 • FOUL-H i FOUL-G taster i za prikaz ostvarenih prekršaja 1- 6 +OFF
 • LCD displej za sudijsku kontrolu parametara igre, i programiranje funkcija rada semafora
 • Programiranje funkcija pomoću programske tastature i programske table ispisane na kućištu semafora
 • Odlična vidljivost prikaza na semaforu sa preko 30m udaljenosti
 • Jednostavna montaža na zid ili kao prenosni semafor stavljanjem na zapisnički sto
 • Jednostavno povezivanje spoljnih tastera sa dvožilnim kablom
 • Semafor ima dve dvotonske sirene glasnosti 110dB
 • Napajanje iz el.mreže 220V
 • Cifra REZULTATA 140mm, Cifri H-TIME i VREME IGRE 100mm, Cifri FOUL-a 70mm
 • Dimenzija semafora 770 x 330mm
 • Težina semafora 11kg
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst