Mali semafor

Prenosni košarkaški semafor za utakmice i treninge

MALI SEMAFOR je namenski pravljen uređaj za školske objekte i sportske manifestacije u okviru školskih sala i terena. Lako je prenosiv i prilagođen za upotrebu neobučenim korisnicima pa i deci školskog uzrasta. Namenjen i za male klubove u nižim ligama takmičenja, koji terene za treniranje i odigravanje utakmica koriste u više odvojenih školskih objekata. Koristi za treninge, utakmice, kampove i pripreme. MALI SEMAFOR funkcionalno radi isto kao i veliki semafori, ali je zbog svojih malih dimenzija i prilago en za korišćenje u školskim salama. Rukovanje MALI SEMAFOROM je izuzetno jednostavno, pa samim tim nije potrebna nikakva obuka za njegovo korišćenje.

 • Semafor je smešten u aluminijumsku kutiju i prilagođen je za lak i siguran transport kao i rad u malim objektima
 • Izuzetno lako i jednostavno rukovanje kao i programiranje, prilagođen je za rad neobučenim korisnicima
 • Priključak za napajanje iz mreže 220V
 • Višefunkcijska programska tastatura za programiranje sistemskih funkcija semafora u odnosu na potrebe pojedinih sportova (osnovni program DEFAULT je za košarku)
 • Mogućnost trenutne korekcije svih parametara igre i rezultata u toku igre
 • Displej semafora sastavljen je od DVOREDNIH LED DIODA visokog nivoa osvetljenosti, sa odličnom vidljivošću od preko 30m udaljenosti
 • LCD DISPLEY na zadnjoj strani kutije semafora za sudijsku kontrolu rada semafora u toku trajanja utakmice i kontrolu prilikom programiranja sistemskih funkcija
 • Programski promenjljive funkcije vremena u odnosu na potrebe različitih sportova
 • Brojanje dužine vremena igre sa 4 cifre i 1/10 sekunde u zadnjoj minuti igre
 • Programski promenjljiva funkcija dužina vremena igre sa brojanjem unazad (99-00min) i unapred (00-99min) DEFAULT 10min (10-00min)
 • Programski promenjljiva funkcija brojanja vremena za napad unazad (99 do 00 sec.) DEFAULT 24sec (24-00sec)
 • BONUS indikatori za domaćine i goste (BLINK)
 • T-OUT indikatori za prikaz iskorišćenih time out-a
 • QTR brojač perioda igre (1-4 periode+E extra time )
 • Vođenje vremena za napad nezavisno od vremena za igru sa posebnim tasterima za START i STOP vremena igre i vremena napada i posebnim tasterima za izbor dužine vremena napada od 24 sec ili 14 sec.
 • 2 displeja rezultata za svaku ekipu pojedina no sa po 3 cifre i brojanjemod 0 - 199
 • Automatsko sabiranje rezultata sa 3 tastera za 1-2-3 poena
 • FOUL broja prikaza zadnje dosuđene li ne greške sa paljenjem i gašenjem 30sec
 • Zvučna indikacija (sirena 2 kom na kutiji semafora) kraja vremena za napad sa automatskim uklju enjem po isteku vremena za napad
 • Mogućnost isključenja vremena za napad i sirene za istek vremena za napad
 • Tasteri za HALF TIME - 2-15min i TIME OUT-1min i 30sec
 • Po želji korisnika postoji mogućnost da se MALI SEMAFORU priključe dodatne SPOLjNE JEDINICE za pokazivanje dužine vremena za napad ispod koša, gola i sl., sa sirenama u njima (naručuju se i kupuju posebno)
 • Dimenzije cifre 8 "REZULTATA I 24sec" 140x70mm
 • Dimenzije cifre 8 "QTR i FOUL" 100x50mm
 • Dimenzije cifre 8 "VREMENA IGRE" 100x50mm
 • Dimenzije "BONUS" 25mm kružno
 • Dimenzije MALOG SEMAFORA 820 x 420 mm
 • Težina MALI SEMAFORA 11kg
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst