Univerzalni semafor

Univerzalni sportski semafor za školske i sportske objekte

UNIVERZALNI SEMAFOR je uređaj predviđen za precizno vođenje parametera igre u različitim sportskim takmičenjima, a u manjim sportskim salama i kolskim objektima. SEMAFOR je prilagođen za korišćenje u salama i može se lako montirati i pustiti u rad za vreme trajanja sportske manifestacije, i brzo demontiratri po završetku takmičenja. Rukovanje semaforom je izuzetno jednostavno, te nije potrebna nikakva obuka za njegovo korišćenje.
 • Ekran semafor je smešten u aluminijumsko kućište i prilagođen je za laku montažu na zid
 • Izuzetno lako i jednostavno rukovanje kao i programiranje, a prilagođen je za rad neobučenim korisnicima
 • Napajanje semafora iz mreže 220V
 • Poseduje višefunkcijsku programsku tastaturu za programiranje sistemskih funkcija semafora u odnosu na potrebe pojedinih sportova (osnovni program DEFAULT je za košarku)
 • Mogućnost trenutne korekcije parametara igre i rezultata u toku igre
 • Displej semafora sastavljen je od LED DIODA visokog nivoa osvetljenosti, sa vidljivošću od preko 50m udaljenosti
 • Komandni pultu sa LCD DISPLEY-em za sudijsku kontrolu rada semafora u toku trajanja utakmice i kontrolu prilikom programiranja sistemskih funkcija
 • Programski promenjljive funkcije vremena u odnosu na potrebe različitih sportova
 • Brojanje dužine vremena igre sa 4 cifre i 1/10 sekunde u zadnjoj minuti igre
 • Programski promenjljiva funkcija dužina vremena igre sa brojanjem unazad (99-00min) i unapred (00-99min) DEFAULT 10min (10-00min)
 • Programski promenjljiva funkcija brojanja vremena za napad unazad (99 do 00 sec.) DEFAULT 24sec (24-00sec)
 • Prikaz odbrojavanja vremena za napad "24 SEC"
 • BONUS indikatori za domaćine i goste
 • QTR broja perioda igre (1č-)5+E
 • Brojčani prikazi za obe ekipe pojedinačno (0-1-6) za T-OUT, FOUL , SET, a prema zahtevima različitih sportova (košarka, mali fudbal, odbojka i sl.)
 • Vođenje vremena za napad nezavisno od vremena za igru sa posebnim tasterima za START, STOP, 24sec, i 14sec
 • Prikaz LIČNIH GREŠAKA za obe ekipe sa treperenjem (10sec) za trenutno upisanu ličnu grešku
 • 2 displeja rezultata za svaku ekipu pojedinačno sa po 3 cifre i brojanjem od 0-199
 • Automatsko sabiranje rezultata sa 3 tastera za 1-2-3 poena za svaku ekipu pojedinačno
 • Zvučna indikacija (sirene) i svetlosna obeležja 2kom (50mm) kraja vremena za napad sa automatskim uključenjem po isteku vremena za napad
 • Mogućnost isključenja vremena za napad i sirene za istek vremena za napad
 • Tasteri za odbrojavanje HALF TIME - 2-15 min i TIME OUT - 60-30 sec
 • U sklopu UNIVERZALNOG SEMAFORA su ekran semafora, spoljne jedinice za prikaz 24sec, komandni pult i kablovi sa XLR konektorima dužina koje predvidi kupac da su mu potrebne
 • Dimenzije velike "CIFRE 8" 200 x 100mm
 • Dimenzije male “CIFRE 8" 160 x 80mm
 • Dimenzije "LIČNE GRAŠKE" 20mm kružno
 • Dimenzije "BONUS " 50mm kružno
 • Dimenzije ekrana semafora 1600 x 1150 x 50mm
 • Dimenzije spoljne jedinice 400 x 300 x 40mm
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst