Prenosni univerzalni semafor

Prenosni univerzalni semafor

PRENOSNI UNIVERZALNI SEMAFOR je jedinstveni UNIVERZALNI SEMAFOR, s obzirom na svoju veličinu i različit broj prikaza parametara igre. Koristi se u školskim objektima i za sportske manifestacije u salama. Prenosiv je i rukovanje semaforom je rilagođeno za upotrebu neobučenim korisnicima, pa i deci školskog uzrasta. Koriste ga i klubovi koji se takmiče u nižim ligama takmičenja, koji terene za treniranje i odigravanje utakmica koriste u više odvojenih školskih objekata.

 • Semafor je smešten u aluminijumsku kutiju i prilagođen je za lak i siguran transport kao i rad u malim objektima
 • Izuzetno lako i jednostavno rukovanje kao i programiranje, prilagođen je za rad neobučenim korisnicima
 • Priključak za napajanje iz mreže 220V
 • Višefunkcijska programska tastatura za programiranje sistemskih funkcija semafora u odnosu na potrebe pojedinih sportova (osnovni program DEFAULT je za košarku)
 • Mogućnost korekcije parametara igre u toku igre
 • Displej semafora napravljen je od JEDNOREDNIH LED DIODA visokog nivoa osvetljenosti, sa odličnom vidljivošću od preko 30m
 • LCD DISPLEY na zadnjoj strani kutije semafora za sudijsku kontrolu rada semafora u toku trajanja utakmice i kontrolu prilikom programiranja sistemskih funkcija
 • Programski promenljive funkcije vremena u odnosu na potrebe različitih sportova
 • Brojanje dužine vremena igre sa 4 cifre i 1/10 sekunde u zadnjoj minuti igre
 • Programski promenljiva funkcija dužine vremena igre sa brojanjem unazad (99-00min) i unapred (00-99min) DEFAULT 10min (10-00min)
 • Programski promenljiva funkcija brojanja vremena za napad unazad (99 do 00 sec.). DEFAULT 24sec (24-00sec).
 • BONUS indikatori za domaćine i goste (BLINK)
 • T-OUT indikatori za prikaz iskorišćenih time out-a
 • QTR brojač perioda igre (1-4 periode+E extra time)
 • Vođenje vremena za napad nezavisno od vremena za igru sa posebnim tasterima za START i STOP vremena igre i vremena napada i posebnim tasterom za izbor dužine vremna napada od 24sec ili 14 sec.
 • 2 displeja rezultata za svaku ekipu pojedinačno sa po 3 cifre i brojanjem od 0 - 199
 • Automatsko sabiranje rezultata sa 3 tastera za 1-2-3 poena
 • FOUL brojač prikaza zadnje dosuđene lične greške sa paljenjem i gašenjem 30sec.
 • PF-H i PF-H tasteri za upis pojedinačnih ličnih grešaka za svaku ekipu pojedinačno
 • Zvučna indikacija (sirena 2 kom na kutiji semafora) kraja vremena za napad sa automatskim uključenjem
 • Mogućnost isključenja vremena za napad i sirene za istek vremena za napad
 • Tasteri za HALF TIME 2-15min i TIME OUT 1min i 30sec
 • Po želji korisnika postoji mogućnost da se priključe dodatne JEDINICE 24SEC za pokazivanje dužine vremena za napad iznad koša, sa ili bez sirenama u njima (naručuju se i kupuju posebno)
 • Dimenzije cifre 8 "REZULTATA i 24sec" 1 30 x 75 mm
 • Dimenzije cifre 8 "QTR, FOUL i VREMENA IGRE" 90x45 mm
 • Dimenzije "BONUS" 20mm kružno
 • Dimenzije SEMAFORA 1.100 x 360 mm
 • Težina SEMAFORA 14 kg
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst