Mini semafor

Prenosni košarkaški semafor za utakmice i treninge

MIMI SEMAFOR je namenski uređaj za košaraške klubove koji se takmiče u nižim rangovima takmičenja, za prikaz parametara igre na utakmicama i treninzima. Prenosiv je i prilagođen za upotrebu neobučenim korisnicima pa i deci školskog uzrasta. MINI SEMAFOR funkcionalno radi isto kao i veliki semafori ali je zbog svojih malih dimenzija i prilagođen za korišćenje u školskim salama, i na otvorenim sportskim terenima. Rukovanje MINI SEMAFOROM je izuzetno jednostavno, pa nije potrebna nikakva obuka za njegovo korišćenje.

 • MINI Semafor je smešten u aluminijumsku kutiju i prilagođen je za lak i siguran transport kao i rad u malim školskim objektima
 • Izuzetno lako i jednostavno rukovanje kao i programiranje, a prilagođen je za rad neobučenim korisnicima
 • Priključak za napajanje iz mreže 220V
 • Višefunkcijska programska tastatura za programiranje sistemskih funkcija semafora u odnosu na potrebe pojedinih sportova (osnovni program DEFAULT je za košarku)
 • Mogućnost trenutne korekcije svih parametara igre i rezultata u toku igre
 • Displej semafora sastavljen je od LED DIODA visokog nivoa osvetljenosti, sa odličnom vidljivošću u od preko 30m udaljenosti
 • LCD DISPLEY na zadnjoj strani kutije semafora za sudijsku kontrolu rada semafora u toku trajanja utakmice i kontrolu prilikom programiranja sistemskih funkcija
 • Programski promenjljive funkcije vremena u odnosu na potrebe različitih sportova
 • Brojanje dužine vremena igre sa 4 cifre i 1/10 sekunde u zadnjoj minuti igre
 • Programski promenjljiva funkcija dužina vremena igre sa brojanjem unazad (99-00min) i unapred (00-99min) DEFAULT 10min (10-00min)
 • Programski promenjljiva funkcija brojanja vremena za napad unazad (99 do 00 sec.) DEFAULT 24sec (24-00sec)
 • 2 displeja rezultata za svaku ekipu pojedinačno sa po 3 cifre i brojanjem od 0 - 199
 • Vođenje vremena za napad nezavisno od vremena za igru sa posebnim tasterima za 24sec i 14sec, i START i STOP vremena igre.
 • Zvučna indikacija kraja vremena za napad
 • Mogućnost isključenja vremena za napad i sirene za istek vremena za napad
 • Tasteri za HALF TIME - 2-15min i TIME OUT - 1min
 • Automatsko sabiranje rezultata tasterma za 1-2-3 poena
 • Dimenzije cifre 8 "REZULTATA I 24sec" 110 x 50mm
 • Dimenzije cifre 8 "VREMENA IGRE" 70x35mm
 • Dimenzije MINI SEMAFORA 540 x 310 mm
Ime
Prezime
Telefon
E-mail
Tekst